Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe
"KOMPLEKSOWE LECZENIE WAD ROZSZCZEPOWYCH"

Lublin, 6 października 2012 r. (sobota)

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

900 – 915 rozpoczęcie obrad, powitanie
   
915 – 955 prof. dr hab. n. med. dr h.c. Kazimierz Kobus, dr n. med. Katarzyna Kobus-Zaleśna
„Cleft lip and palate. Deliberations, doubts and dilemma.”
955 – 1025 prof. Nasser Nadjmi (Belgia)
„Our philosophy in the total care of cleft lip and palate.”
1025 – 1055 dr n. med. Maciej Jagielak
„Zabiegi plastyczne w chirurgii porozszczepowych deformacji szkieletu czaszkowo twarzowego.”
1055 – 1105 dyskusja
1105 – 1125 przerwa śniadaniowa
   
1125 – 1145 dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, profesor Uniwersytetu Śląskiego
„Rola i miejsce logopedy w kompleksowym leczeniu dzieci z rozszczepami wargi
i podniebienia.”
1145 – 1215 dr Zbigniew Surowiec
„Ocena wczesnych wyników leczenia obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia, jednoetapową metodą operacji, wykonywaną w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży IMiD.”
1215 – 1245 dr n. med. Andrzej Brudnicki
„Wczesny i późny przeszczep kości do wyrostka zębodołowego u pacjentów operowanych jednoetapowo z powodu jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia.”
1245 – 1300 dr Adrian Oliynyk (Lwów, Ukraina)
„Sequence list and peculiarities of prosthetic treatment in adult patients with congenital clefts of upper lip and palate.”
1300 – 1315 lek. med. Maciej Kuczyński
„Zastosowanie mikroprzeszczepów własnej tkanki tłuszczowej do korekcji porozszczepowych zniekształceń twarzy.”
1315 – 1325 dyskusja
1325 – 1355 przerwa na lunch
   
1355 – 1425 dr Krzysztof Dowgierd
„Koncepcja zespołowego leczenia wad twarzoczaszki.”
1425 – 1440 dr n. med. Beata Walawska, lek. stom. Jan Plaskacz
„Leczenie ortodontyczne pacjentów rozszczepowych w okresie uzębienia stałego.”
1440 – 1455 dr n. med. Karolina Kondej, dr n. med. Irena Grobelny, dr n. med. Jacek Grudziński, lek. med. Alina Hedrych-Ozimina, lek. med. Szymon Kołacz, dr hab. n. med. Alicja Renkielska „Eurocleft - cele, historia, osiągnięcia.”
1455 – 1510 dr n. med. Ireneusz Łątkowski, lek. med. Piotr Drozdowski, lek. med. Michał Knakiewicz, lek. med. Mariusz Wysocki
„Ocena wyników leczenia pacjentów z wadami rozszczepowymi - odwieczny problem.”
1510 – 1540 dr n. med. Maciej Jagielak
„Kompleksowe leczenie zespołu Goldenhara - doświadczenia własne.”
1540 –   dyskusja
1550 ZAKOŃCZENIE OBRAD
  Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.