Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe
"KOMPLEKSOWE LECZENIE WAD ROZSZCZEPOWYCH"

Lublin, 6 października 2012 r. (sobota)

INFORMACJA WSTĘPNA

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „KOMPLEKSOWE LECZENIE WAD ROZSZCZEPOWYCH”, która odbędzie się w sobotę, 6 października 2012 r.
w Lublinie.

Rozszczepy twarzy, w tym szczególnie rozszczepy wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia, są najczęściej występującymi wadami rozwojowymi twarzoczaszki. Ich złożony charakter oraz fakt, że zaburzają prawidłowy rozwój wielu podstawowych funkcji życiowych: jedzenia/żucia, oddychania, mowy, a przede wszystkim – poprzez istotne oszpecenie – prawidłowego funkcjonowania wśród innych ludzi, nakładają na lekarzy leczących te wady szczególny obowiązek stałego doskonalenia swoich umiejętności.

Tylko ścisła współpraca i wspólne, skoordynowane działanie specjalistów wielu dziedzin medycyny – ortodoncji, chirurgii plastycznej, szczękowo-twarzowej i dziecięcej oraz logopedii, pozwoli na skuteczne leczenie i przywrócenie do normalnego życia tych szczególnie napiętnowanych ludzi.

Spotkanie nasze będzie kontynuacją serii wspólnych sympozjów naukowych zainaugurowanych w 2001 r.
konferencją w Nałęczowie pt. „Zespołowe leczenie wad rozszczepowych”, poprzez lubelskie spotkania w 2009 r. pt. „Zespołowe leczenie wad zgryzowo-twarzowo-czaszkowych. Model współpracy interdyscyplinarnej” oraz ostatnie, które odbyło się 10 grudnia 2011 r. pt. „Deformacje twarzowo-czaszkowe – model postępowania multidyscyplinarnego”.

Rada Naukowa obecnej konferencji, kierowana wspólnie przez dr n. med. Macieja Jagielaka i dr hab. n. med. Mansura Rahnamę, prof. nadzw., podejmie próbę analizy aktualnej sytuacji leczenia wad rozszczepowych w Polsce, przedstawienia nowych technik leczniczych i wzorców skoordynowanego działania specjalistycznego w innych krajach.

Patronat nad konferencją, objęty przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej
i Estetycznej
, Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii plastycznej – prof. dr hab. n. med. Jerzego Strużynę, jest dowodem zaufania dla wyjątkowej wartości naukowej naszego sympozjum.

Gościem Honorowym konferencji będzie prof. dr hab. n. med. dr h.c. Kazimierz Kobus.

Dobór znakomitych wykładowców z ośrodków polskich i zza granicy stanowi również gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego obrad.

Wypracowana w dotychczasowych spotkaniach formuła żywej interakcji uczestników i prelegentów znacząco zwiększa możliwości poszerzenia wiedzy i uzyskania praktycznych rozwiązań do stosowania
w codziennej praktyce.

Dla tych z Państwa, którzy już byli w Lublinie, stanowi to okazję do ponownych odwiedzin, a Ci, którzy przyjadą do nas po raz pierwszy, będą mogli poznać uroki naszego miasta i regionu.

                                                   Do zobaczenia w Lublinie,

dr Maciej Kuczyński
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO