Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"CHIRURGIA PIERSI – BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM"


Lublin, 3 czerwca 2012 r. (niedziela)

PROGRAM KONFERENCJI

900 – 915 rozpoczęcie obrad, powitanie - prof. dr hab. n. med. Edward Towpik
   
915 – 930 prof. dr hab. n. med. Edward Towpik
„Piersi i mity.”
930 – 945 dr n. med. Jerzy Kolasiński, prof. dr hab. n. med. Henryk Witmanowski
„Doświadczenia własne w doborze implantów piersiowych.”
945 – 1000 dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk
„Ryzyko nowotworu przy powiększaniu piersi – nowe pytania i dyskusje.”
1000 – 1015 dr n. med. Andrzej Kurylcio
„Bezpieczeństwo zabiegu profilaktycznej mastektomii z punktu widzenia chirurga onkologa.”
1015 – 1030 prof. dr hab. n. med. Janusz Jaśkiewicz
„Bezpieczna chirurgia piersi – rady z własnych 35 letnich doświadczeń.”
1030 – 1100 prof. Jens Ahm Sørensen (Dania)
„Reconstruction of a breast using free microvascular DIEP flap, a safe approach.”
1100 – 1110 dyskusja
1110 – 1130 przerwa śniadaniowa
   
1130 – 1200 dr n. med. Sławomir Cieśla
„Operacje estetyczne i rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem implantów
– zapewnienie bezpieczeństwa onkologicznego.”
1200 – 1230 dr Jorge Fernández Delgado (Hiszpania)
„The use of polyurethane covered breast implants in Breast reconstruction.”
1230 – 1245 dr Tomasz Kasprzyk
„Zmniejszenie ryzyka powikłań poprzez prawidłowy dobór implantów i techniki operacyjnej.”
1245 – 1300 dyskusja
1300 – 1330 przerwa na lunch
   
1330 – 1350 prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
„Powikłania zakrzepowo-zatorowe w chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej piersi.
Profilaktyka i leczenie.”
1350 – 1410 dr n. med. Sławomir Mazur
„Autoprzeszczep tkanki tłuszczowej wzbogaconej autologicznymi komórkami macierzystymi ADSC w chirurgii rekonstrukcyjnej u chorych po leczeniu raka piersi.”
1410 – 1430 dr Maciej Kuczyński
„Nowe niebezpieczeństwo w chirurgii piersi z użyciem implantów.”
1430 – 1445 dr n. med. Jerzy Jankau
„Ofensywa onkoplastyki, czy wina leży po naszej stronie?”
1445 –   dyskusja

prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna – słowo na zakończenie
1515 ZAKOŃCZENIE OBRAD
  Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.