Wstążka


KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
"Innowacje w rekonstrukcyjnej i estetycznej chirurgii piersi"

Lublin, 18 czerwca 2011 r.

INFORMACJA WSTĘPNA

Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością powracamy do tradycji organizacji spotkań naukowych
w naszym regionie. Mam nadzieję, że dobre doświadczenia dotychczasowych konferencji
w Nałęczowie będą kontynuowane w Lublinie.

Chirurgia odtwórcza piersi jest przedmiotem wspólnego zainteresowania dla chirurgów plastycznych i chirurgów onkologicznych. Przegląd aktualnych technik rekonstrukcyjnych
i wypracowanie modelu współpracy pomiędzy tymi specjalnościami pozwoli na uzyskanie jak najlepszych wyników leczniczych ku zadowoleniu pacjentów i zawodowej satysfakcji nas wszystkich.

Skład Rady Naukowej pod przewodnictwem Pana Profesora Edwarda Towpika, a także dobór znakomitych prelegentów z różnych ośrodków w kraju i z zagranicy jest gwarancją wysokiego poziomu obrad.

Miło mi również poinformować, że pismo „NOWOTWORY – Journal of Oncology” objęło naszą konferencję patronatem medialnym.

Dla tych z Państwa, którzy nie byli jeszcze w Lublinie, będzie to także doskonała okazja do poznania tego pięknego miasta.

                                                   Do zobaczenia w Lublinie,

dr Maciej Kuczyński
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO